DANIELLA JORDAENS


Daniella Jordaens werd geboren in 1959 te Brecht (prov. Antwerpen).

Daniella Jordaens was born in 1959 in Brecht (prov. Antwerp).

Daniella Jordaens est née en 1959 à Brecht (prov. Anvers).


Reeds tijdens haar kinderjaren werd ze sterk geboeid door de schoonheid van de natuur. Later kwam daar ook de bewondering bij voor wat wij, mensen kunnen realiseren op architecturaal gebied. Tekenen en schilderen is altijd een passie geweest die groeide met de jaren.
Already during her childhood she became heavily captivated by the beauty of nature. Later came the admiration for what we can achieve in the architectural field. Drawing and painting have always been a growing passion over the years.

Déjà pendant son enfance, elle était captivée par la beauté de la nature. Plus tard est venue une admiration dans le domaine de l'architecture. Le dessin et la peinture ont toujours été une passion qui s'est développée au cours des années.


Zij heeft haar diploma hogere graad schilderkunst behaald op de Academie van Arendonk (klassieke opleiding) en volgt regelmatig opleidingen in het buitenland voor zowel tekenkunst, schilderkunst en de kunst van het paletmes schilderen.
She obtained her diploma in painting at the Academy of Arendonk (classic education)  and regularly attends courses abroad for drawing, painting and the art of palette knife painting. 

Elle a obtenu son diplôme en peinture à l'Académie d'Arendonk (la formation classique), elle suit régulièrement des cours à l'étranger pour le dessin, la peinture et l'art de peinture au couteau.


Haar passie is werken met olieverf in warme, vrolijke kleuren om zo haar,  vaak figuratieve, beeld weer te geven van het mooie rondom ons.
Her passion is working with  oil paint in warm, happy colors to show her often figurative image of the beauty around us.

Sa passion est de travailler avec la peinture à l'huile dans des couleurs chaudes et heureuses afin de nous montrer, souvent figuratif, le monde qui nous entoure.


Zo realiseert zij gevoelige afbeeldingen van bloemen en strakker weergegeven oude architecturale constructies en hedendaagse gebouwen.

Hence delivering sensitive images of flowers and tightly displayed old architectural constructions and contemporary buildings.

De cette façon, elle délivre des images sensibles de fleurs et affiche plus simplifié d'anciennes constructions architecturales et des bâtiments contemporains.


Haar filosofie : Een kunstwerk moet van het eerste moment een “ goed gevoel “ geven.

Her Philosophy: An artwork must give a "good feeling" at the first moment.

Sa Philosophie: une oeuvre d'art devrait donner du premier moment un bon sentiment.