Schilderijen van Daniella Jordaens uit Antwerpen

Schilderijen die blij maken - Paintings that make happy - Peintures qui vous rendent heureux

Sinds mijn jeugd ben ik altijd aan het tekenen en schilderen. Ik volgde dan ook een academische opleiding om me de kennis en techniek eigen te maken, zodat ik mijn ideeën op mijn manier op het doek kon zetten.


Since my childhood, I have always been drawing and painting.
I therefore followed an academic education to acquire the knowledge and technique to put my own ideas on canvas.

Depuis ma jeunesse le dessin et la peinture ont été toujours sur site, ce qui a conduit à suivre une programme d'études académique où j'ai acquis plus de connaissance et de la technique pour mettre mes idées sur toile.

Het doel van mijn doeken over de natuur, vooral bloemen in warme kleuren, is om een blij gevoel te bezorgen bij het bekijken ervan.

The purpose of my canvases about nature, especially flowers in warm colors, is to make you feel happy looking at it.

Le but de mes peintures sur la nature, en particulier des fleurs au couleurs chaudes, est pour donner un sentiment de bonheur en regardant.

Antwerpen is een boeiende stad ...
dit geef ik graag weer in mijn schilderijen, waarbij zowel het architecturale als de beeldende kunst centraal staat.


Antwerp is a fascinating city...
I like to show this in my paintings, which focus on both architectural and visual art.

Anvers est une ville fascinante ...

Voilà ce que je veux redonner dans mes peintures, où à la fois l'architecture et l'art sont au centre.

Meer info