Schilderijen van Daniella Jordaens uit Antwerpen

                                                                                EEN SELECTIE UIT REEDS GEREALISEERDE WERKEN

Antwerpen is een boeiende stad ...
dit geef ik graag weer in mijn schilderijen, waarbij zowel het architecturale als de beeldende kunst centraal staat.

Antwerp is a fascinating city...

I like to show this in my paintings, which focus on both architectural and visual art.
Anvers est une ville fascinante ...

Voilà ce que je veux redonner dans mes peintures, où à la fois l'architecture et l'art sont au centre.

Meer info